Jak využít bývalou školu?

skola slavhosticeV neděli se sešli kandidátka do Senátu ČR Mgr. Věra Beranová, předseda finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Ing. Petr Kebus a starosta obce Slavhostice Ing. J. Řeháček před tamní školou . Účel tohoto setkání byl otevření diskuze nad využitím tohoto školského zařízení, které sloužilo v minulosti jako pobytové, s kapacitou až 80 předškolních dětí,plus potřebný pedagogický dozor.
mgr beranovaVážení, jelikož jsem povoláním učitelka, nemohu zůstat lhostejná k tématu, které rozpoutalo širokou diskusi nejen v odborné veřejnosti.Je to princip tzv.inkluze, který podle novely školského zákona má od 1.září 2016 začít začleňovat děti s mentálním postižením či s kombinovanými vadami do běžných základních škol. Zajímalo by mě, kdo z odborníků, kteří tento zákon připravovali, vůbec kdy působil jako učitel, protože z mého pohledu je tento způsob výuky totální nesmysl.Za své více než 40leté praxe ve školství, jsem měla možnost pracovat jak s učni dvouletých oborů, což byli chlapci, kteří nedokončili základní školní docházku, tak se studenty střední odborné školy. Je naprosto nemyslitelné, aby se děti s takovýmito rozdílnými duševními potenciály mohly vzdělávat na stejné úrovni.
vera beranovaNarodila jsem se ve vesničce Chlum,která dnes patří k Lomnici nad Popelkou,ale většinu života žiji v Nymburce.Jsem povoláním učitelka matematiky,kterou jsem vyučovala celkem 44 let,z toho téměř 40 let na jediné škole,a to Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Nymburce.Dnes ještě dle možností pomáhám slabším žákům,např.přes nadaci Otevřená budoucnost v Dětském domově v Nymburce.Členkou KSČM jsem od r.1965.Od r.2002 působím jako zastupitelka města Nymburk a to tři volební období ve funkci předsedkyně kontrolního výboru,toto volební období jako předsedkyně finančního výboru. Mnoho let rovněž vykonávám funkci přísedící senátu Okresního soudu v Nymburce.
vera beranova
Jsem povoláním učitelka matematiky a učila jsem celkem 44 let, z toho téměř 40 let na Středním odborném učilišti a Střední odborné škole v Nymburce. Jelikož se řídím tím, že člověk by měl dělat to,čemu rozumí a to co umí, v případě zvolení do Senátu by mojí prioritou bylo školství. Chtěla bych se zaměřit hlavně na zkvalitnění základního školství.Je potřeba, aby se skončilo s různým experimentováním a raději se směřovalo k jeho jednotnosti. To znamená používat stejné učebnice a učit podle stejných učebních plánů. V současné době totiž dochází k tomu,že když se dítě přestěhuje a přejde do jiné školy, většinou se učí podle jiných učebnic a některá témata se musí samo doučit.
Nahoru