jednani kebus3.10.2016 Haló noviny str. 13 Mozaika z regionů
(jk, tl) Královéhradecký kraj
Rozhovor s předsedou Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Petrem Kebusem (KSČM)
* Vaše funkční období končí. Jak byste zhodnotil čtyři roky svého působení na úrovni kraje?
V době mého příchodu bylo v kraji mnoho věcí k řešení. Kromě běžné agendy bylo mým hlavním úkolem zavedení transparentního systému sledování hospodaření krajských příspěvkových organizací a akciových společností. Během uplynulých čtyř let jsme ve spolupráci s finančním odborem krajského úřadu zavedli kontrolní procesy pro příspěvkové organizace ve školství, v sociální oblasti a ve zdravotnictví. Zcela jsme finančně dostali pod kontrolu krajský Zdravotnický holding a jeho dceřiné společností.
ing kebusV současné době jsou plánované investice na rekonstrukce a vybavení nemocnic, které přesáhnou do dalšího volebního období. Největší investice se kterou se počítá je rekonstrukce a výstavba nemocnice v Náchodě , která se připravuje již více než 8 let. V první etapě se počítá s investicí cca 1,5 miliardy Kč. Tato první etapa by se měla realizovat v období 2017 až 2019. Následovat by měla druhá etapa, kde se počítá s cca investicí 700 mil. Kč. Takto by měla probíhat v období 2019 až 2021.
ortZákladní motivaci je volební program KSČM. Jsem součástí týmu, jehož cílem je představit náš program široké veřejnosti a přesvědčit občany proč je důležité jít k volbám a nenechat propadnout svůj hlas. Přesvědčit je aby dali hlas KSČM, hlas pro lepší budoucnost pro sebe, své děti a vnuky. Přál bych si, aby si lidé probudili z letargie, uvědomili si, že nejsme ovce. Jsme svobodní občané, máme svůj rozum, nechceme být denně obelhávání, okrádání, špiclování, tak jak nám to předvádí pravicové strany již více než 25 let. Nyní již nelze čekat, nyní je třeba jednat, přestat nadávat na všechno kolem, přestat se obracet k minulosti a více přemýšlet o tom co chceme od budoucnosti.
ing kebusHospodaření Královéhradeckého kraje bylo v roce 2015 uzavřeno přebytkem 335 mil. Kč, oproti plánovanému schodku 137,5 mil. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn zejména nižším čerpáním výdajů a vyšším plněním příjmů o 105 mil. Kč a v důsledku vyšších daňových příjmů o 221,8 mil. Kč. Tento výsledek je o to významnější, že kraj splácí závazky z minulých let ve výši 162,5 mil. Kč ročně. Celkový objem nesplacených úvěrů k 31. 12. 2015 pak byl 642,1 mil. Kč.
Strana 1 z 2
Nahoru