Nejnovější články

Setkání občanů se tento rok poprvé konalo v přírodním areálu ve Svojšicích. Na p...

Číst dále..


Již 27. setkání občanů se uskutečnilo místo pod Kunětickou Horou, vzhledem ke zm...

Číst dále..


František Klacek kandiduje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parla...

Číst dále..


jicin 1 maj 20161.května letošního roku zahájili jičínští komunisté novou etapu tradičních oslav Svátku práce na novém místě.Pozemek přilehlý k autobusovému nádraží byl městem nabídnut jako náhrada za prostory v lipové aleji na příštích pět let.Program byl zahájen předsedou OV KSČM Jičín s.Typltem,který přivítal hosty , poslankyni parlamentu ČR s. Soňu Markovou a 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje s. Otakara Rumla, který je zároveň vedoucím kandidátem pro podzimní volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
petr kebusNa začátku letošního roku 10 opozičních zastupitelů svolalo mim. zastupitelstvo za účelem přerozdělení přebytku hospodaření města za rok 2014. Přesto, že většina členů opozici předložila konkrétní návrhy na přerozdělení přebytku a jeden z nejdůležitějších návrhů, aby se část ve výši 8-10- mil. Kč nerozdělovala. Tato částka měla být ponechána např. na spoluúčasti na dotačních titulech nebo jako rezerva rozpočtu. Prakticky ani jeden z těchto návrhů nebyl přijat a koalicí byl jednomyslně přijat protinávrh koalice. Po ukončení tohoto jednání, dávali koaliční zastupitele nepokrytě najevo, co jsme si to vlastně dovolil, svolat toto zastupitelstvo. A z tohoto důvodu nám nebyl přijat ani jeden z našich návrhů.
petr kebusTechnické služby města Jičína dokázaly za pomoci vedení města Jičína v několika minulých letech zrekonstruovat sběrný dvůr a hlavně třídírnu druhotných surovin na velmi dobrou úroveň. Za toto se jim dostává chvály i od nadřízených kontrolních orgánů.Bohužel, v poslední době se k této své části organizace (vedení Technických služeb města Jičína) chová macešsky, a do sběrného dvora a třídírny se nedostává podpory, jako u toto zařízení potřebuje pro svoji ekologickou činnost.
vaclav ortPoslední koordinační rada Stálého fóra evropské levice – regionů (SFEL-R) se konala koncem října loňského roku ve Žiaru n. Hronom za účasti všech krajů a zemí, které mají podepsanou přístupovou dohodu. Hlavním politickým tématem byla současná imigrační politika. Neutrální přístup k uprchlíkům ze strany Levice-Die Linke nesdílela KSČM, její názory jsou jednoznačnější. Pokud sledujeme výsledky zemských voleb v Německu, levice ztratila, nebo nepřekonala hranici pro vstup do zemského sněmu. Zde pravděpodobně voliči dali Die Linke minus pro její nevyhraněný přístup k uprchlické krizi. KSČM, i když někdy se zpožděním, zveřejňuje jasná stanoviska k uprchlíkům.
kebus pHospodaření Královéhradeckého kraje bylo v roce 2015 uzavřeno přebytkem 335 mil. Kč oproti plánovanému schodku 137,5 mil. Kč. Tento výsledek byl ovlivněn zejména nižším čerpáním výdajů a vyšším plněním příjmů o 105 mil. Kč a v důsledku vyšších daňových příjmů o 221,8 mil. Kč. Tento výsledek je o to významnější, že kraj splácí závazky z minulých let ve výši 162,5 mil. Kč ročně. Celkový objem nesplacených úvěrů k 31. 12. 2015 pak byl 642,1 mil. Kč.
Nahoru