Nejnovější články

Setkání občanů se tento rok poprvé konalo v přírodním areálu ve Svojšicích. Na p...

Číst dále..


Již 27. setkání občanů se uskutečnilo místo pod Kunětickou Horou, vzhledem ke zm...

Číst dále..


František Klacek kandiduje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parla...

Číst dále..


pamatkyNa kulturu a památky máme dotační program, který je dotován každoročně částkou 10 milionů korun. Máme tam čtyři dotační tituly: na obnovu památkového fondu, publikační činnost, oprava historických varhan a podpora živé kultury. Letos byly dotace na kulturu schváleny jednomyslně krajskými zastupiteli na počátku května. Největší částka, kolem sedmi milionů korun, je určena na opravu památek a letos se o ně podělí 43 subjektů, jakými jsou např. sala terrena zámku Rychnov nad Kněžnou, hrad Kost, nebo světový unikát Třebechovický betlém.
logo kscm do clankuSvé cíle můžeme uskutečnit jen díky podpoře většiny občanů, ve spolupráci s nimi. Proto vítáme otevřenou diskusi o našich záměrech a potřebách společnosti.


Nemáme právo zapomínat

pietni shromazdeni choustnikovo hradiste23.5.2016 Haló noviny str. 13 mozaika z regionů - Královéhradecký kraj

Pietní shromáždění občanů v Choustníkově Hradišti proběhlo v sobotu 21. května u památníku a společného hrobu zvěrsky ubitých vězňů koncentračního tábora Gross Rosen, kteří zde v únoru 1945 byli povražděni během pochodu smrti.
Již čtrnáctým rokem toto pietní připomenutí nacistických zvěrstev zorganizovala Královéhradecká krajská rada Klubu českého pohraničí. Také letos nad akcí převzal záštitu hejtman Královéhradeckého kraje.
ix sjezd kscmIX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.
pietni akt na cerovce 2016Na sobotní podvečer 7.května 2016 zorganizovala ZO KSČM v Jičíně u příležitosti 71.výročí osvobození Československa Rudou armádou pietní akt, kde položením květů uctila památku padlých rudoarmějců. Po zaznění hymny se úvodního slova ujal předseda ZO KSČM Jičín Vladimír Ulrych, který zdůraznil význam této akce zejména v době, kdy neustále sledujeme snahy o přepisování naší novodobé historie. Se svými projevy vystoupili také 1.náměstek hejtmana s.Otakar Ruml a poslanec Evropského parlamentu s.Jaromír Kohlíček.
Nahoru