Hořická radnice
Jičín - Valdštejnovo náměstí

Nejnovější články

VZP je naší největší zdravotní pojišťovnou, která ...

Číst dále..


KSČM slaví 30 let let své existence. Haló noviny p...

Číst dále..


28. 3. 2020Milé kolegyně, kolegové, vážení učitelé...

Číst dále..


ix sjezd kscmIX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.
pietni akt na cerovce 2016Na sobotní podvečer 7.května 2016 zorganizovala ZO KSČM v Jičíně u příležitosti 71.výročí osvobození Československa Rudou armádou pietní akt, kde položením květů uctila památku padlých rudoarmějců. Po zaznění hymny se úvodního slova ujal předseda ZO KSČM Jičín Vladimír Ulrych, který zdůraznil význam této akce zejména v době, kdy neustále sledujeme snahy o přepisování naší novodobé historie. Se svými projevy vystoupili také 1.náměstek hejtmana s.Otakar Ruml a poslanec Evropského parlamentu s.Jaromír Kohlíček.
jicin 1 maj 20161.května letošního roku zahájili jičínští komunisté novou etapu tradičních oslav Svátku práce na novém místě.Pozemek přilehlý k autobusovému nádraží byl městem nabídnut jako náhrada za prostory v lipové aleji na příštích pět let.Program byl zahájen předsedou OV KSČM Jičín s.Typltem,který přivítal hosty , poslankyni parlamentu ČR s. Soňu Markovou a 1. náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje s. Otakara Rumla, který je zároveň vedoucím kandidátem pro podzimní volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.
petr kebusNa začátku letošního roku 10 opozičních zastupitelů svolalo mim. zastupitelstvo za účelem přerozdělení přebytku hospodaření města za rok 2014. Přesto, že většina členů opozici předložila konkrétní návrhy na přerozdělení přebytku a jeden z nejdůležitějších návrhů, aby se část ve výši 8-10- mil. Kč nerozdělovala. Tato částka měla být ponechána např. na spoluúčasti na dotačních titulech nebo jako rezerva rozpočtu. Prakticky ani jeden z těchto návrhů nebyl přijat a koalicí byl jednomyslně přijat protinávrh koalice. Po ukončení tohoto jednání, dávali koaliční zastupitele nepokrytě najevo, co jsme si to vlastně dovolil, svolat toto zastupitelstvo. A z tohoto důvodu nám nebyl přijat ani jeden z našich návrhů.
petr kebusTechnické služby města Jičína dokázaly za pomoci vedení města Jičína v několika minulých letech zrekonstruovat sběrný dvůr a hlavně třídírnu druhotných surovin na velmi dobrou úroveň. Za toto se jim dostává chvály i od nadřízených kontrolních orgánů.Bohužel, v poslední době se k této své části organizace (vedení Technických služeb města Jičína) chová macešsky, a do sběrného dvora a třídírny se nedostává podpory, jako u toto zařízení potřebuje pro svoji ekologickou činnost.
Nahoru