Hořická radnice
Jičín - Valdštejnovo náměstí

Nejnovější články

VZP je naší největší zdravotní pojišťovnou, která ...

Číst dále..


KSČM slaví 30 let let své existence. Haló noviny p...

Číst dále..


28. 3. 2020Milé kolegyně, kolegové, vážení učitelé...

Číst dále..


Svatováclavské zamyšlení

zizkova vera1.10.2016 Haló noviny str. 5 Názory
Královéhradecký kraj
Po několik uplynulých dní jsme byli zahrnováni různými informacemi a besedami o významu svatého Václava. Bylo zdůvodňováno, proč slavíme 28. září Den české státnosti. Rozvíjely se teorie, zda byl kníže Václav kolaborant, zbabělec, který raději platil, než by bojoval s nepřítelem, anebo to byl dobrý vládce, který raději řešil rozpory diplomaticky a volil cestu míru s prvky vazalství. I jeho smrt může být vykládána různě. Vždyť pramenů z této doby je velmi málo a vylíčení události známe jen z mnohem pozdější doby, kdy zajisté byla vražda Václavova vykládána tak, aby posloužila dobovému záměru katolické církve.
mgr beranovaKandidujete za KSČM v podzimních volbách do Senátu. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodla kandidovat ?
Přimělo mě k tomu to, že je mi líto nechat svůj ještě poměrně dobrý duševní potenciál zahálet a ráda bych jej využila ku prospěchu celé společnosti. Jelikož už nejsem vázána žádnými stálými pracovními povinnostmi, mohla bych funkci senátorky vykonávat, jak my učitelé říkáme, na plný úvazek.
Dá se říci, že jste již zkušená komunální politička...
Již čtvrté volební období působím jako zastupitelka města Nymburku. Tři volební období jsem vykonávala funkci předsedkyně kontrolního výboru, toto volební období jsem předsedkyní finančního výboru. Vím, že politik »musí být vidět«, a to se mi na Nymbursku daří. Pohybuji se stále mezi občany. Mohou mě kdykoli a kdekoliv oslovit a sdělit mi své problémy. Nejezdím totiž autem, ale na kole či pěšky. Členkou komunistické strany jsem již od roku 1965. Celou dobu jsem byla vedena k tomu, abych nezištně pomáhala tam, kde je třeba.
ing kebusJičínská nemocnice plánuje v nejbližším období další rozsáhlé investiční akce, které by měly vést k zásadnímu zkvalitnění lékařské péče a zvýšení komfortu pro pacienty. To vše díky podpoře královehradeckého kraje, který uvolnění finančních prostředků schválil na posledním jednání zastupitelstva v rámci rozpočtu na rok 2017. Počítá se současně s využitím dotací z evropských fondů.
Do konce letošního tak bude dokončena projektová dokumentace na dvě investiční akce, na které může bezprostředně navázat vlastní realizace.
Prvni akcí je výstavba objektu centrálních laboratoři a onkologie, kde budou umístěny provozy laboratoří biochemie, mikrobiologie, hematologie a transfuzní odběrové středisko. Dále bude v objektu umístěno dialyzační středisko a onkologicky stacionář. Realizace této investiční akce by měla trvat 2,5 roku a začátek výstavby se plánuje v polovině roku 2017.
vojtech filipÚvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa na 3. zasedání ÚV KSČM 17. září 2016

Jsme před splněním politické priority, kterou nám uložil IX. sjezd naší strany, tj. oslovit co nejširší počet občanů ČR, požádat je, aby se voleb do krajů a Senátu zúčastnili, a zároveň jim vysvětlili, že pro ně není žádné riziko volit KSČM, ale že největší riziko sestává z toho, když budou vybírat z různých nových, ve skutečnosti spíše recyklovaných politických subjektů, které nabízí, co nechtějí splnit.
P1030990 Na pozvání Společnosti česko – kubánského přátelství a OV KSČM Jičín přijel v pondělí dne 20.6. 2016 do Jičína kubánský velvyslanec pan Felix Andres Leon Carballo, s manželkou a konzul pan Angel Gustávo Suárez Cordero. Po té navštívili radnici v doprovodu předsedy SČKP M. Tázlera a předsedy OV KSČM P. Typlta, kde pan Carballo pohovořil s představiteli města Jičína. Podepsal pamětní knihu a prohlédl si některé významné historické stavby
Nahoru