Usnesení IX. sjezdu KSČM převzato:16.5.2016 Haló noviny str. 5

ix sjezd kscmIX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy konaný ve dnech 14. a 15. května 2016 projednal a posoudil činnost strany od VIII. sjezdu KSČM. Potvrdil dlouhodobou orientaci – realizovat svůj program v zájmu občanů. Přijal obsahové a organizační dokumenty jako základ pro další práci strany v úsilí o prosazování jejich zájmů a obhajoby jejich práv.
 


IX. sjezd Komunistické strany Čech a Moravy

I. Schválil

* Zprávu ÚV KSČM o činnosti strany
v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM * Obsahový dokument »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM« * Zprávu ÚV KSČM o hospodaření KSČM v období od VIII. do IX. sjezdu KSČM * Zprávu Ústřední revizní komise
KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM * Zprávu Ústřední rozhodčí komise
KSČM od VIII. do IX. sjezdu KSČM * Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM a úpravy stanov KSČM * Statut revizních komisí KSČM * Statut rozhodčích komisí KSČM * Zprávu mandátové komise IX. sjezdu
KSČM * Devět priorit IX. sjezdu KSČM

II. Vzal na vědomí

* Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM * Informaci o analýze období před rokem 1989

III. Zvolil

* Předsedu Ústředního výboru KSČM Vojtěcha Filipa

* 1. místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro vnitrostranickou práci a ekonomiku Petra Šimůnka .

* Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro odborné zázemí, volby, parlamentní a komunální politiku, včetně spolupráce s odbory a levicovými subjekty Jiřího Dolejše
* Místopředsedu Ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josefa Skálu
* Předsedkyni Ústřední revizní komise KSČM Zdeňku Liškovou
* Předsedkyni Ústřední rozhodčí komise KSČM Helenu Vrzalovou
* Členy Ústřední revizní komise KSČM Adámka Oldřicha, Břichnáčovou Marii, Čapkovou Pavlu, Dobešovou Lidmilu, Filipa Stanislava, Folprechta Vladimíra, Frankovou Danu, Hájkovou Alžbětu, Hlaváčka Karla, Horáka Jiřího, Hojnice Petra, Chmelíkovou Lenku, Karabcovou Jaroslavu, Konečného Karla, Kovaříka Milana, Kupku Vlastimila, Liškovou Zdeňku, Ludvíkovou Hanu, Máchovou Štěpánku, Mrázka Bohuslava, Oheru Drahomíra, Střížovou Františku, Váňo Josefa, Zmítka Otakara
* Členy Ústřední rozhodčí komise KSČM Brádlera Slavomila, Čejku Josefa, Havelku Jaroslava, Chaloupku Vladimíra, Kubínka Jaroslava, Lejčara Jiřího, Levého Zdeňka, Porcalovou Jaroslavu, Schneidera Františka, Skácela Miroslava, Skybu Petra, Tancibudka Jana, Vilda Miroslava, Zahradníčka Josefa, Vrzalovou Helenu

IV. Potvrdil

* členy Ústředního výboru KSČM zvolené okresními konferencemi KSČM

V. Uložil

Ústřednímu výboru KSČM: Vyhodnotit diskusi IX. sjezdu KSČM, posoudit připomínky, náměty a stanovit postup při jejich využití v činnosti strany

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM
Termín: 2. a 3. zasedání ÚV KSČM
Připravit a schválit harmonogram rozpracování jednotlivých částí obsahových dokumentů »Strategické směřování a hlavní úkoly strany po IX. sjezdu KSČM« a »Návrh na zkvalitnění řízení organizační struktury KSČM«.

Zodpovídá: předseda ÚV KSČM
Termín: 2. zasedání ÚV KSČM
Zabezpečit publikování a vydání dokumentů schválených IX. sjezdem KSČM pro potřebu stranických orgánů, organizací a členské základny Zodpovídá: předseda ÚV KSČM Termín: srpen 2016

VI. Seznámil se

s dopisy zaslanými IX. sjezdu KSČM a postoupil je Komisi vnitrostranické práce ÚV KSČM k dalšímu řešení. O konkrétním řešení informovat plénum ÚV KSČM, včetně návrhů odpovědí pisatelům. Zodpovídá: předseda ÚV KSČM
Termín: do 3. zasedání ÚV KSČM

ÚČAST? STO PROCENT! Devátého sjezdu KSČM se první sjezdový den zúčastnilo všech 356 delegátů, jejichž průměrný věk byl 58,5 let, zvolených většinou v tajných volbách. Účast tedy byla stoprocentní. Mužů bylo 279 (78,4 %) a žen pouze 77 (21,6 %), nejmladší účastníci sjezdu byli dva – jednadvacetiletý Jaroslav Šlechta ze Semilska a stejně starý Karel Turanský z Rakovnicka. Nejstarší, 88letý delegát, to neměl do pražského Top Hotelu daleko, František Kovanda přijel pouze z Prahy 4. Mezi delegáty byli funkcionáři KSČM všech stupňů, zastupitelé is zákonodárci. Sjezdu KSČM se zúčastnilo 73 hostů, z toho 26 zahraničních. Akreditovalo se 45 zástupců médií. (ku, jad)

VÝKONNÝ VÝBOR ÚV KSČM

Ústřední výbor na svém včerejším 1. zasedání zvolil Výkonný výbor ve složení: předseda ÚV KSČM FILIP Vojtěch 1. místopředseda ÚV KSČM ŠIMŮNEK Petr místopředseda ÚV KSČM DOLEJŠ Jiří místopředseda ÚV KSČM SKÁLA Josef Poslanecká sněmovna PČR KOVÁČIK Pavel Evropský parlament KONEČNÁ Kateřina Praha PÁZLER Viktor Středočeský kraj MELŠA Václav Jihočeský kraj BRANÝ Petr Plzeňský kraj KAVIJ Miroslav Karlovarský kraj KALAŠ Oleg Ústecký kraj VODSEĎÁLEK Pavel Liberecký kraj LYSÁKOVÁ Dana Královéhradecký kraj ONDRÁČEK Zdeněk Pardubický kraj BĚLOHLÁVEK Ivan Kraj Vysočina ČÍŽ Josef Jihomoravský kraj NAVRÁTIL Jan Olomoucký kraj ČERNÝ Alexandr Moravskoslezský kraj NYTRA Jiří Zlínský kraj VARGA Jiří
skola2 3540 x
Nahoru