Vláda nemá bez Parlamentu mandát na dobrovolné přijímání uprchlíků

logo kscm do clanku
Česká vláda opatrně odmítala uplatňování kvót při přijímání uprchlíků, dobrovolnému přijímání uprchlíků s ohledem na celkové možnosti České republiky se však nebrání. Vládní strany ale ve svých volebních programech v roce 2013 nic takového neřešily. Proto vláda musí respektovat ústavní systém parlamentní demokracie, nemůže bez souhlasu Poslanecké sněmovny, které je odpovědná, nic takového rozhodnout ani nabízet.
Chybí pro to legitimita. Legitimní rozhodnutí předpokládá souhlas Poslanecké sněmovny, nebo celostátní referendum. Uprchlické krize nejsou otázkou jednoho volebního období.
KSČM, jako internacionální strana, neodmítá pomoc uprchlíkům, jejichž životy ohrožují válečné konflikty. Je však třeba si uvědomit, že jejich zmatečné a nekoordinované přijímání bez jakéhokoli zákonného rámce uškodí jak České republice, tak samotným uprchlíkům. Předpokládá to přijmout jasné zákony, nebo jejich novely upravující přijímání a postavení uprchlíků při samotném azylovém řízení, začleňování do české společnosti či vrácení do jejich mateřských zemí.
Tady nestačí jen vládní nařízení, ale je potřeba diskuse v rámci přípravy a přijímání potřebných zákonů napříč celým politickým spektrem a odbornou veřejností. Musí tedy dojít ke zpracování komplexní a sociálně spravedlivé migrační, imigrační a také integrační politiky ČR na celostátní, krajské i místní úrovni.
Od počátku krize KSČM stále požaduje od vlády ČR a jejím prostřednictvím i od EU, aby se světové velmoci více podílely na řešení příčin migrační krize, kterou nezavinili občané ČR. KSČM také trvá na plnění úkolů EU a příslušných členských států při ochraně své vnější hranice podle Schengenské smlouvy. Nelze trpět trestné činy převaděčství a obchodu s lidmi a je nutné posílit schopnost záchranných operací.
Případný opožděný ústupek od kritizované politiky byrokratických kvót však nestačí. Je třeba mít oporu v promyšlené, zdola budované a transparentní imigrační politice EU. Znovu požadujeme, aby se vláda ČR připojila k žalobě Slovenské republiky a Maďarska proti rozhodnutí Evropské komise o imigračních kvótách.
KSČM zdůrazňuje, že ti, co se rozhodli anebo rozhodnou u nás žít a pracovat, musí dodržovat naše zákony a jasně respektovat zvyklosti a pravidla. K tomu všemu je nezbytná otevřená celospolečenská diskuse bez předsudků a vášní, která by vládě případně dala potřebný mandát.

Autor: VV ÚV KSČM
skola2 5002 x
Nahoru