Přínos a vliv VŘSR na dění v okrese Jičín ( Zamyšlení historika, pamětníka Miroslava Bartoně nad významným výročím )

lenin 155794 640Tak jako v jiných okresech, tak i u nás k nejpřínosnějšímu nejrozsáhlejšímu uplatnění myšlenek VŘSR došlo v oblasti zemědělství. Mohli bychom uvádět převratné změny ve zprůmyslnění a zhospodárnění zemědělské výroby, její podstatné zvýšení. Pominout nemůžeme ani podstatné zlepšení života venkovského lidu.
Toto obecné konstatování mi dovolte doložit konkrétními fakty z oblasti, kde jsem 20 let pracoval.
V období první republiky i bezprostředně po válce vyráběli jičínští zemědělci kolem 25 tisíc litrů mléka denně. Dodávali jej do zdejší družstevní mlékárny, kde jej zpracovali na kvalitní mléčné výrobky. Stačili jimi zásobovat nejen Jičínsko, ale i severočeská průmyslová města.

Za socialistického zemědělství zvýšili družstevníci na Jičínsku výrobu mléka na 70 tisíc litrů. Přispěli k tomu, že plně pokryli celostátní spotřebu mléka a mléčných výrobků ve vysoké kvalitě a přijatelné ceně. Nemuseli jsme tuto komoditu dovážet.
Jaká je v této oblasti situace dnes? Kam to přivedli privatizátoři? Mlékárnu rozkradli, výrobu mléčných výrobků zrušili. Mléko se dnes ve velkoobjemových cisternách vozí do Drážďan a každá čtvrtka másla či jogurtu nese značku tamní firmy Muller. Za kolik každý ví.
Podívejme se do další oblasti.
Cílem pokrokových myšlenek, odkazu VŔSR také bylo zlepšit život venkovského lidu. Jednou z cest, jak toho dosáhnout bylo vybudovat na vesnicích prodejny, umožnit lidem nákup v potřebném sortimentu bez dalekého dojíždění.
Aktivitou lidí, jejich zapojením do řešení této potřeby bylo na Jičínsku postaveno více než 60 prodejen, téměř v každé vesnici. Dojíždění za nákupem denních potřeb odpadlo.
V současné době jich je naprostá většina zavřených. Lidé musejí pro každý rohlík kilometry do supermarketu. Ano auta jim to umožňují, ale co staří?
Ještě jedné oblasti bych se rád dotknul, jde o modernizaci silniční sítě. Připomenu jak se řešila v našem okrese v 80. letech a jak to řeší, spíš neřeší dnes.
Včas jsme si uvědomili, že pokud nevybudujeme obchvaty měst, množství aut je zahltí, stanou se neprůjezdnými.
Na Jičínsku byla tato záležitost velmi aktuální, protože jím procházejí hlavní silnice č, 16, 32 a 35 spojující Prahu s Krkonošemi a severozápad Čech s Moravou.
Pochopení na kraji jsme příliš neměli, museli jsme proto lobovat v Praze. Snadné, jednoduché to nebylo, ale uspěli jsme. V období 1974 - 1986 jsme postavili obchvaty Sobotky, Hořic a Jičína v parametrech, že na ně dodnes nemusel nikdo sáhnout, v hodnotě dosahující dnes několik miliard.
A dnes? Pár set metrů sjezdu z dálnice do Hradce Králové trvalo 11 let, protože nedokázali vyvlastnit potřebné pozemky paní Havránkové.
O tolik potřebném obchvatu Náchoda se hovoří ještě déle, nožná 20 let a nepostavil se ani metr. Nechci být ironický, ale za Náchod mohli lobovat místopředseda vlády, hejtman kraje a dva poslanci.
Inu tenkrát se dělalo všechno špatně a dnes to umí lépe.
Každý z nás by mohl uvádět další příklady. Všechny by spěly k jednomu závěru, myšlenky VŘSR byly a jsou podnětné a přínosné. Neopouštějme je.

Miroslav Bartoň


skola2 2094 x
Nahoru