Čím chci oslovit voliče. (Haló noviny 13.9.2017 )

ort konferRozhodl jsem se ve větší míře využít krajských webových stránek KSČM a facebooku. V současné době mám natočeno několik videí, v nichž se vyjadřuji k otázkám, které považuji ve volebním programu KSČM za důležité. Prvním tématem je nelegální migrace. Nezbytné je však také řešit nízkou míru soběstačnosti naší země ve výrobě potravin, což si uvědomí každý, kdo dnes kupuje třeba máslo. Ale zajímá mne také problematika zadržování vody v naší krajině a převedení distribuce pitné vody, tedy vodovodů a kanalizací zpět do rukou měst a obcí, nebo státu. Voda je přece dnes už strategickou surovinou a my nemůžeme připustit, aby jí disponovaly zahraniční firmy.
Mladou generaci bych rád oslovil požadavkem dostupného bydlení. Často slyšíme, jak špatný byl socialismus, ale my jsme jako mladí získávali státní byty zdarma a nájmy byly jen zlomkem těch současných. Nakonec bych chtěl všechny spoluobčany pozvat k volbám, nabádat je, aby si uvědomili, jaký nátlak je na ně vyvíjen, ale oni by měli vzít osud do vlastních rukou a dát svůj hlas těm, kdo méně slibují, ale o to více dělají. Dát hlas kandidátce KSČM. Čím víc poslanců strana získá, tím více může pro lidi udělat.
Václav ORT, čtyřka královéhradecké krajské kandidátky KSČM
skola2 1342 x
Nahoru