Zamezme rozkrádání celospolečenských zdrojů

volby 17 ortRozhovor Haló novin s Václavem Ortem, kandidátem KSČM do Poslanecké sněmovny za Královéhradecký kraj

Pokud se dostanete do Poslanecké sněmovny, co zásadního v ní chcete prosadit?
Pokud bych byl zvolen, určitě bych se snažil prosadit zákon o délce volebního období pro volené funkce placené státem, a to na maximálně dvě volební období. Vzhledem k tomu, že 25 let podnikám, tak dobře vím, co trápí malé podnikatele a živnostníky. Budu prosazovat zjednodušení daňových zákonů a zavedení paušální daně.
Pro ochranu občanů před lichváři chci navrhnout změnu v občanském zákoníku v paragrafu o lichvě, kde je nutné stanovit pevnou úrokovou sazbu. Co by bylo nad, je podle mého trestný čin s trestní sazbou do dvou let nepodmíněně.
Rovněž bych se zasazoval o stanovení minimální výše starobních důchodů, které by neměly být v současné době pod 11 tisíc, a prosazoval bych stanovení minimální mzdy na 16 tisíc.
Skončit je pak nutno s prodeji orné půdy a lesních porostů ve vlastnictví státu. Jsem také proti přijímání migrantů na území našeho státu.
Co považujete za strategicky významné?
Je to obnovení potravinové soběstačnosti. Do roku 1989 se naše zemědělství řadilo mezi nejvyspělejší ve světě. Československá republika byla ve výrobě potravin soběstačná, to je potřeba zdůraznit. To, co se vyrobilo, se i zpracovalo a nadvýroba byla vyvezena do jiných zemí. V zemědělství a potravinářském průmyslu pracovalo 600 tisíc lidí. Od roku 1990 dochází k útlumu a současný stav je alarmující.
V čem vidím problém? Uvedu příklad – určitý čas jsem pracoval v zemědělském družstvu na Sobotecku. JZD Sobotka vzniklo sloučením pěti družstev. Vzniklo tak velké zemědělské družstvo, které hospodařilo na pěti tisících hektarech zemědělské půdy. Toto družstvo zabezpečovalo komplexní výrobu. Živočišná výroba produkovala dojnice, jalovice, skot na žír, ovce. Výroba vepřového masa byla zabezpečena vlastním odchovem a tomu odpovídala rostlinná výroba. Co je ještě potřeba zdůraznit, je malovýroba. Na každé vesnici bylo sběrné místo pro malovýrobce mléka a minimálně do 12 kilometrů dostupná jatka pro malovýrobce hovězího, skopového a kozího masa. Družstevní výkupny – a ty již vznikaly za první republiky, vykupovaly od malovýrobců ovoce, zeleninu, ovčí vlnu i králičí kůže.
Po »revoluci« bylo toto vše zlikvidováno. Najednou to od malovýrobců, ale i od velkých podniků neměl kdo brát a zpracovávat. Co se dál stalo za řízení ministerstva zemědělství převážně lidoveckými ministry, je dodnes zcela nepochopitelné. Například JZD Sobotka se přejmenovalo na Agrochov, a. s., a dál hospodaří na scelených lánech. Postupně došlo k rozprodeji zpracovatelských závodů zahraničním investorům a ti zlikvidovali konkurenci a zprivatizované závody zavřeli. Na Sobotecku zcela skončila výroba vepřového, skopového i drůbežího masa. K produkci mléka je využíván jen jeden kravín a mléko se denně vyváží do Drážďan. Dnes malovýroba téměř zanikla, neboť není závod, který by produkci odebral a zpracoval. Zemědělství v současné době řídí diletanti.
Co považujete za největší celospolečenský problém?
Rozprodávání majetků ve vlastnictví státu, zejména půdy, lesů, nemovitostí a nerostného bohatství. Je nutné zcela zamezit rozkrádání celospolečenských zdrojů. Problémem pro zvýšení životní úrovně jsou velmi nízké platy a důchody. Je nutné skončit s takovými praktikami, kdy naši zaměstnanci, pracující v zahraničních firmách na území České republiky, pobírají za svou práci třetinové platy ve srovnání se zaměstnancem ve stejné firmě v Německu, Francii, Holandsku a ostatních zemích eurozóny. Je alarmující, že za námi jsou už jenom Bulhaři a Rumuni.
Stát poskytuje malou podporu mladým rodinám s dětmi, zejména v oblasti bytové. Státní a obecní byty se téměř nestaví. Stát podporuje zahraniční firmy různými dotacemi na infrastrukturu, levnými prodeji pozemků, ale nenutí je k výstavbě bytů pro své zaměstnance. V této zemi je téměř 3,5 milionu lidí, kteří žijí na hranici chudoby. Zejména se jedná o seniory, nezaměstnané, matky samoživitelky, ale i ty, kteří pracují, ale za svou práci dostávají mzdu, která nestačí na pokrytí základních životních potřeb. Těmto lidem je potřeba pomoci.
Problémem je, že většina těchto lidí nechodí k volbám s odůvodněním, že jim stejně nikdo nepomůže. Pravicovým stranám to vyhovuje, neboť ty lobbují za své převážně majetnější přívržence, a tak je zcela logické, že bohatí bohatnou a chudí chudnou. Přitom i ti chudí mají svá práva, mají životní osud ve svých rukou, musí však pochopit, že právě oni musí jít k volbám a volit ty, kteří budou za jejich práva bojovat.
Jak vnímáte takzvané církevní restituce?
Schválení církevních restitucí byl hanebný čin zástupců pravicových poslanců v čele s lidovci proti vůli drtivé většiny občanů této země. Toto břímě ponesou ještě naši vnuci i pravnuci. Církve budou mít stále málo a nevadí jim, že jsou placeny z našich daní. Vše, co činí, činí v touze po navyšování světských statků. Nevidím žádný důvod, proč by tomu tak mělo být.
Na jaký obor se zaměříte, pokud se stanete poslancem?
Pokud bych se stal poslancem, snažil bych se využít zkušeností člověka, jehož život je protkaný prací. Narodil jsem se na vesnici. Pocházím ze starého selského rodu s rodokmenem zpracovaným do roku 1526, s právem užívat rodový erb. Život se se mnou nikterak nepáral. Maminka zemřela, když mi byly dva roky, otec ve svých 43 letech utrpěl těžký úraz s následkem plné invalidity. Táta vstoupil do JZD v roce 1956 a já ve svých 15 letech s nástupem na střední technickou zemědělskou školu v Turnově. Od té doby jsem ekonomicky nezávislý.
Základním zdrojem mé obživy byla hospodářská zvířata, zejména dojnice. Ve chlévě kráva, býk, dvě prasata, králíci, drůbež. Tak, jak bylo na vesnici zcela běžné. Do školy jsem denně dojížděl. Vstával jsem hodně brzy, neboť jsem musel ráno podojit krávu, mléko odnést do sběrny a večer totéž. Nasušit seno, posekat kosou trávu a vše ostatní. Byla to nutnost, neboť to byla obživa. Prázdniny jsem trávil na traktoru v družstvu. Tak tomu bylo až do maturity. Při tom všem jsem od 12 let hrál závodně kopanou, jezdil na závodních koních, recitoval ve studiu pod vedením profesorky Semanové Fráňu Šrámka.
Po vojně jsem začal pracovat jako zemědělský technik-agronom. Při zaměstnání jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor právo. Poté jsem složil rigorózní zkoušky a získal titul doktor práv. Nadále jsem byl společensky aktivní. Hrál fotbal, divadlo a organizoval sportovní a kulturní činnost. Byl jsem předsedou okresní mládežnické organizace, 20 let členem OV ČSTV, více jak 20 let členem výboru fotbalového klubu a pět let jeho předsedou. Pět let jsem byl zastupitelem města Sobotky.
Za 25 let podnikání jsem nebyl příjemce jakékoliv státní dotace. Postavil jsem hotel, stavěl krásné domy. Dnes o sobě říkám, že jsem zemědělec, stavitel, obchodní hoteliér a zejména právník. Volič by měl o svém kandidátovi vědět co nejvíce. Rád bych přispěl ke zvýšení kvality předkládaných a schvalovaných zákonů, a k tomu jako právně vzdělaný člověk mám velmi blízko.
Co byste chtěl prosadit pro váš region?
Pocházím z přenádherného regionu Českého ráje. Na malé obci jsem se narodil, tady podnikám a tady žiji. Je nepochopitelné, že v tomto turisticky atraktivním regionu musíme denně jezdit po rozbitých silnicích, turisty nutíme chodit po neupravených a neposečených turistických cestách. Pro cyklisty tu nebylo uděláno téměř nic. V malebném městečku Sobotka, vstupní bráně do Českého ráje a rodišti Fráni Šrámka, to dnes vypadá, jako kdyby bylo toto město nachystáno pro filmaře pro natáčení scén těsně po skončení druhé světové války. Chtěl bych se zasadit o rozkvět tohoto regionu, aby se mu dostalo péče a finančních prostředku tolik, kolik si opravdu zaslouží.
Co je v politice vaším krédem?
Jsem přesvědčen, že ve vrcholové politice by měli být lidé, kteří získali zkušenosti z opravdové práce, kteří dokázali řídit kolektivy lidí, jsou vzdělaní a mají praktické zkušenosti a chtějí opravdu pracovat pro lidi a zlepšování jejich života. Základním předpokladem je zdravý charakter, morální kredit. Osobně se o politiku zajímám dlouhou dobu. V současnosti jsem členem stranických orgánů od okresu po ústřední výbor. Jsem členem koordinační rady Stálého fóra evropské levice, jehož hlavní náplní činnosti je boj za mír ve světě. Všechny funkce vykonávám bez nároku na jakoukoliv odměnu. Kandiduji proto, že jsem si plně vědom, že z pozice poslance toho mohu pro lidi vykonat mnohem více a být tak prospěšnější lidem. Mým krédem je poctivost, čestnost a zejména pracovitost.
Jaký volební výsledek KSČM odhadujete?
Pokud by se nám podařilo přesvědčit občany, od mladých až po seniory, neboť těm všem máme co nabídnout, že opravdu chceme pracovat pro ně, pro lepší život nás všech, našich dětí a vnoučat, pak by se to jistě projevilo na dosaženém výsledku počtu získaných hlasů. Musíme přesvědčit voliče, že nestačí nadávat na pravicové vlády, že nám nechaly rozkrást republiku, prodaly vodu, továrny, banky, nerostné zdroje, zničily zemědělství, průmysl, školství. Nestačí nadávat na nízké platy a důchody. Dnes a denně poslouchat lži a demagogie zaznívající z médií. Dokonce jsme za takovou službu státních médií nuceni platit.
Naši voliči musí vědět, že ze vzdělaného národa a pracujícího lidu jsme vytvořili montovnu Evropy, že jsme se stali banánovou republikou. Velmi důležité je být aktivní při přesvědčování lidí, aby šli volit a volili naši stranu v naději na lepší budoucnost. Budoucnost bez válek, migrantů, budoucnost života v bezpečí a míru, budoucnost občana hrdého na svou vlast.
Co chybí českým politikům nejvíce?
Pokora, morálka, hrdost na svůj stát a vzdělaný národ.
Radovan RYBÁK
skola2 4217 x
Nahoru