Byli jsme a jsme vidět .

kčpOkresní rada KČP z.s. v Jičíně není velkou organizací co do počtu jejich členů ( 33 ), ale zato se snaží veřejně prosazovat a prezentovat se svojí činností za spolupráce a pomoci OV KSČM v Jičíně.V loňském roce jsme uspořádali pro své členy a příznivce autobusový zájezd do KT Gross Rosen v Polsku s uctěním památky umučených a ubitých vězňů, spojený s návštěvou a prohlídkou zámku Ksiaš. V letošník roce jsme navštívili jedno ze sídel EU ve francouzském Štrasburku a 15. ledna t.r. jsme ve stotisícovém zástupu převážně mladých lidí z různých států Evropy uctili památku zavražděných bojovníků za mír Rosy Luxemburkové a Karla Liebknechta položením rudých karafiátů u památníku v Berlíně.

Bude nás vidět při pietní akci uctění památky osvoboditelů v obci Odolov, pietní akci ubitých vězňů při pochodu smrti z KT Gross rosen do CHoustníkova Hradiště a chtěli bychomse zúčastnit Europa campu v Bánské Štiavnici, letos pořádaném našimi přáteli na Slovensku, spojeném s uctěním památky padlých příslušníků SNB v boji s Banderovci, jakož i zajistit účast nacelo státním setkání členů a příznivců KČP z.s. ve Žďáru nad Sázavou u příležitosti 25. výročí ustavení klubu a dalších akcí pořádaných v celostátním měřítku. Trápí nás však myšlení a jednání zvolených zástupců na městských a obecních úřadech v souvislosti s poskytnutím finančních dotací k činnosti. Pro ilustraci jeden příklad z MěÚ
v Jičíně. Cituji z dopisu, který nám byl zaslán 25.l.2017 :„ Důvodem nevyhovění žádosti v plném rozsahu bylo: neslučitelnost hodnot Rady města s hodnotami prosazovanými KPČ,
především se pak jedná o oslavu činnosti Pohraniční stráže a pohraniční útvary SNB, tak jak je KPČ popisuje na svýchwebových stránkách.“ Tolik citát. Co k takovému vyjádření dodat ? Jen se divím, že se lidé, kteří takto své rozhodnutí zdůvodňují, nestydí !
Viz. Rovněž HALÓ noviny z 26.ledna 2017 – článek:“ Mír, Práce, solidarita,“ neslo se Berlínem.
JUDr. František Koloc
skola2 2591 x
Nahoru