Dokázali jsme, že vládnout v kraji umíme

zizkova veraS jakými problémy se Královéhradecký kraj vlastně potýká?

Mezi největší problémy patří v kraji zejména zdravotnictví. Dlouhodobě se krajské nemocnice musely dofinancovávat. Ani krajský zdravotní holding, který má pomáhat nemocnicím se zajišťováním levnějších nákupů, nefungoval tak, jak by měl. Již druhé volební období úředníci řeší dostavbu nemocnice v Náchodě. Narážejí na nekvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci, kterou musel kraj zadat jiné firmě k revizi. Nebylo možné podle ní zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín zahájení se neustále oddaluje, ale už je na dohled. Plody však uzrají až v následujícím volebním období.
 
Dalším problémem je stav silnic ve správě kraje, jejichž opravy byly dlouhodobě podfinancované. Stále nám chybí i úsek dálnice D11 – její přivedení k Hradci Králové. Na něj, kvůli nezdařeným jednáním o výkupech pozemků, čekáme již desítky let. Také se připravuje propojení komunikací s Polskem.

Krajská koalice také kvůli zdravotnictví prošla malou krizí. Další oříšek, který jsme nemohli rozlousknout, byla optimalizace středního školství.

Podařilo se tyto problémy řešit?

Podařilo se stabilizovat finance nemocnic, ale nyní zase vyvstává problém s nedostatkem lékařů a zdravotních sester. Velké diskuse se vedou také kolem úspěšné krajské lékárny, která je ale z jedné třetiny v soukromých rukách.
Silniční síť ve správě kraje se postupně opravuje a prostředky budou směřovat též k obcím na opravy místních komunikací. Finance jdou jak z rozpočtu kraje, tak i z dotací EU.

Úspěšně se rozvíjí síť cyklostezek, které ovlivňují i rozvoj turismu. Návštěvnost našeho kraje se značně zvýšila – meziročně o 18 procent. Máme zajímavou zoo ve Dvoře Králové, krásné přírodní prostředí Krkonoš, Orlických hor a Českého ráje, ale i mnoho zámků a hradů a hlavně zachovalé barokní památky, jako je úspěšně zrekonstruovaný Kuks.

Dobře se rozvíjí nová orientace středních škol, přes neuskutečněné slučování, kde podporujeme především technické obory na školách a učně. Žáci v preferovaných oborech mohou získat při splnění určitých podmínek krajské stipendium už ve dvacítce oborů. Naše radní Táňa Šormová nastartovala oceňování práce pedagogů a dalších dobrovolných vedoucích a trenérů. Dostává se financí i malým sportovním oddílům a nejen tradičně podporovaným kolektivním sportům.

Vedle péče o volnočasové aktivity dětí i mládeže se daří rozvíjet sociální služby pro hendikepované a starší občany. Radní Josef Lukášek stojí za trendem posilování terénních služeb a dbá o dobrý stav krajských zařízení. Podařilo se dokončit velké rekonstrukce čtyř objektů domovů pro seniory, otevřít centrum pro hendikepované i pro ohrožené děti.

Kraj patří mezi »přední zájmovou oblast« katolické církve. To souvisí s počtem tzv. restitucí a podáním žalob. Co všechno by katolická církev chtěla?

Královéhradecký krajský úřad se přímo s církví (římskokatolickou) nesoudí. Při vzniku krajů převedl stát mnohý svůj majetek na kraje a tento postup je nyní napadán, jak tomu bylo například u kláštera v Opočně. Soud rozhodl o vrácení majetku kraje státu a ten ho převedl na církev.

Jinak mají v našem kraji církve a řády – a to i ty, které v roce 1948 neexistovaly – velké požadavky na majetky obcí a jiných subjektů. Podle zákona jim měly připadnout tisíce hektarů polí a lesů i budovy. Nejrozsáhlejší plochy patřily benediktinům na Broumovsku. Tam znovu spravují klášter v Broumově. Zpět dostali i polický klášter či známou výletní restauraci na Hvězdě v Broumovských stěnách. Další velký vlastník je Biskupství královéhradecké, které usiluje o zhruba 7500 hektarů luk, polí a rybníků, lesy z toho tvoří asi 4500 hektarů. Další nemovitosti nežádají, již je ve vlastnictví buď mají, nebo patří státu.

(Královéhradecké biskupství nechtělo říct, o kolik majetku římskokatolická církev požádá. Je to totiž záležitost každé farnosti a není jisté, jestli se podaří všude doložit vlastnictví. Na Broumovsku jde o pole i Broumovské stěny a Javoří hory, ve Sloupnu na Novobydžovsku jde o bývalý statek v centru obce, v Lázních Bělohradě je řada zablokovaných pozemků i těsně u lázní, v Potštejně na Rychnovsku blokuje pruh pozemků budoucí sídliště s rodinnými domky, dům s pečovatelskou službou v Polici nad Metují stojí na blokovaném pozemku. V Hradci Králové římskokatolická církev získala zpět po roce 1989 biskupské gymnázium a naopak se zřekla například starého Adalbertina.)

Na opravy historických památek přitom církve čerpají přes polovinu krajských dotací.

A co tedy už katolická církev dostala, kromě toho, co jste uvedla?

Jediný majetek, který kraj zatím musel vydat, je bývalý kapucínský klášter v Opočně. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou loni v říjnu rozhodl, že areál patří státu, a kapucíni tak mohou žádat stát o jeho vydání v restituci. Pokud máme informace, tak římskokatolické církvi již v samém prvopočátku bylo vydáno 53 položek nemovitého majetku, zamítnuto 342 položek nemovitého majetku a nerozhodnuto 451 položek nemovitého majetku. Ale to jsou údaje, které se značně mění měsíc k měsíci.

Na co by tedy církev vůbec neměla mít nárok?

Církvi se vrací vlastně to, co jí nikdy nepatřilo – majetek zestátněný již Josefem II. Leda snad majetky věřících, které odkázali církvi na loži smrtelném... Ale ty už mohli dávno hodnostáři projíst a proinvestovat.

Kraj byl v minulosti zaměřen ve značné míře na textilní, oděvní a kožedělný průmysl. Jak je to nyní?

Z textilního průmyslu zbyly pouze malé části. V současnosti našemu kraji vévodí automobilový průmysl se svými závody Škoda, a. s., v Kvasinách a Vrchlabí. Na tyto výroby se nabalují další výrobci, kteří dodávají komponenty pro auta. V současné době dochází k bouřlivému rozvoji průmyslové zóny mezi Rychnovem nad Kněžnou a Kvasinami.

Co se stalo s bývalými textilkami?

Mnohé budovy dlouho chátraly nebo ještě v zuboženém stavu stojí, některé jsou srovnány se zemí a na jejich místě vyrůstají obchodní centra – či se stávají bolákem ve městě a neví se, co s nimi. Jako například Tepna v Náchodě. Jen některým se podařilo přežít – třeba ve Dvoře Králové, ale tato fabrika přešla na jiný výrobní program s umělými textiliemi.

Tzv. ženské fabriky propustily tisíce zaměstnankyň. Co dělají dnes tyto bývalé pracovnice, kam se přesunuly?

Ano, v textilním průmyslu pracovalo opravdu mnoho žen. Dokonce pracovnice v minulosti chyběly a do českých továren dojížděly dělnice z Polska. Na Broumovsku se udržela například Veba a dokonce se potýkala s nedostatkem lidí. Ženy se musely rekvalifikovat, některé obtížně sháněly jinou práci, mnohé šly do důchodu nebo pracují v obchodě.

Nemohu se v této souvislosti nezeptat: Jak je to se zaměstnaností? Je naděje na nová pracovní místa?

Jsou oblasti, kde je vyšší nezaměstnanost, jako je Broumovsko, Trutnovsko, i když v současnosti jsme na třetím místě mezi kraji s nejnižší nezaměstnaností v republice. Spíše se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, hlavně ve strojírenských a dalších technických oborech. V současnosti je hlavním zdrojem rozvoje, jak jsem již uvedla, automobilový průmysl a na něj napojené výroby. Tam mají i ženy příležitosti k pracovnímu zařazení. I když pracovní podmínky pro ženy nejsou vždy úplně ideální. Pracuje se na tři směny – ne vždy v takovém režimu, jak jsme byli zvyklí. Za prací musí často i dojíždět.

Jste předsedkyní krajského výboru KSČM. Co pokládáte v poslední době za největší úspěch komunistů?

Největším úspěchem byly poslední krajské volby, kdy jsme obsadili s jedenácti mandáty druhé místo a spolu s vítězem ČSSD, který má jen o jednoho zastupitele více, jsme vytvořili koalici. Máme dva radní, soudruh Otakar Ruml se stal prvním náměstkem hejtmana a zasloužil se o dobré fungování celé koalice. Dokázali jsme, že vládnout v kraji umíme.

Autor: Jaroslav Kojzar
skola2 3054 x
Nahoru